Facebook Twitter Instagram

Uit in Eindhoven

Uit in Eindhoven verrijkt, verbindt en bevordert cultuur in Eindhoven. De stichting is een positieve gesprekspartner van cultuurorganisaties, publiek en belanghebbenden in de omgeving, die signaleert, koppelt, stimuleert zónder politieke factor te zijn. Uit in Eindhoven is succesvol als de deelname aan cultuur(beleving) in Eindhoven toeneemt.

Wij geloven dat de behoefte aan cultuur de komende jaren blijft toenemen. Dit gebeurt vanzelf, van onderuit gedreven, terwijl ook de overheid blijft komen met nieuwe kaders om te sturen op cultuur. Cultuur is dichterbij mensen, dient vaker als uitlaatklep en vervult een rol om op een andere manier naar zaken te kunnen kijken. Als brengers van cultuur treden de cultuurorganisaties meer naar buiten. Vanuit hun expertise ondersteunen zij de vele nieuwe verschijningsvormen inhoudelijk en organisatorisch. Ook in Eindhoven hebben de cultuurorganisaties meer behoefte aan onderlinge verbinding. Uit in Eindhoven geeft hier op een duurzame manier inhoud aan.

Uit in Eindhoven is er voor publiek en namens meer dan 30 cultuurorganisaties in Eindhoven. 11x per jaar lanceren we een uitkrant (35.000 stuks op papier en online te lezen), wekelijkse mailen we de UIT Cultuurtips rond en elke dag houden we de Uit in Eindhoven Agenda op stadswebsite Thisiseindhoven.nl actueel. Hiermee voorzien we in de informatieplicht aan inwoners van gemeente en vvv.
Eens per jaar organiseren we seizoensopeningsevent Hallo Cultuur!

Wil je programma kwijt, een advertentie plaatsen, sponsor of abonnee worden?
Laat het ons weten!

UIT IN EINDHOVEN

Deken van Somerenstraat 4, 5611 KX Eindhoven +31 40 26 696 07
info@uitineindhoven.nl

icoon Muziek
icoon Theater
icoon Film
icoon Expo
icoon Workshop

Programma