Facebook Twitter Instagram

Centrum voor de Kunsten Eindhoven

Adres:

Festival Eindje Cultuur
Stratumseind 32

Programma:

festival Eindje Cultuur

CKE is een educatieve instelling voor amateurkunst. CKE brengt mensen van alle leeftijden op uiteenlopende manieren in aanraking met actieve kunstbeoefening in verschillende disciplines. Dat gebeurt binnen de eigen scholen voor muziek, dans, beeldende kunst & fotografie, theater, musical en schrijven, en ook daarbuiten.

CKE werkt samen met vele scholen in het primair en voortgezet onderwijs, met andere culturele instellingen, zelfstandige vakdocenten en kunstenaars en met maatschappelijke partners zoals zorginstellingen en woningcorporaties. Voor kinderen en jongeren met een buitengewoon talent in een van de kunsten zijn er intensieve, toegespitste talentontwikkelingsprogramma’s. CKE probeert alles uit hun talent te halen. Zij die het in zich hebben en gemotiveerd zijn om de kunstenaars, artiesten en vakdocenten van de toekomst te worden, worden klaargestoomd voor toelating tot een kunstvakopleiding.

 

icoon Muziek
icoon Theater
icoon Film
icoon Expo
icoon Workshop

Programma